مهندس جوان

بایگانی‌های چاه | مهندس جوان

 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 11 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید

  چاه کن مغنی حفرچاه کنی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 63 بازدید

  چاه کن مقنی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 9 بازدید

  چاه کن و مغنی – حفر چاه

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 55 بازدید

  حفاری هرگونه چاه

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید

  حفر چاه نیمه عمیق و عمیق

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 47 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 45 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید

  مقنی چاه کن حفر چاه

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 26 بازدید