مهندس جوان

بایگانی‌های چاه | مهندس جوان

 • افزودن به علاقه‌مندی 108 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 218 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 128 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 328 بازدید

  چاه کن حفر چاه مقنی

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 524 بازدید

  چاه کن مغنی حفرچاه کنی

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 180 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 192 بازدید

  چاه کن مغنی لایروبی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 538 بازدید

  چاه کن مقنی

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 218 بازدید

  چاه کن و مغنی – حفر چاه

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 125 بازدید

  چاه کنی مقنی گری

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 108 بازدید

  چاه کنی و حفاری چاه

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 97 بازدید

  حفاری چاه آب وفاضلاب، ارت

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 494 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 104 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 106 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 300 بازدید

  حفاری هرگونه چاه

  10 ماه قبل