مهندس جوان

بایگانی‌های چاه | مهندس جوان

 • افزودن به علاقه‌مندی 46 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 118 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 69 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 140 بازدید

  چاه کن حفر چاه مقنی

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 281 بازدید

  چاه کن مغنی حفرچاه کنی

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 84 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 75 بازدید

  چاه کن مغنی لایروبی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 341 بازدید

  چاه کن مقنی

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 81 بازدید

  چاه کن و مغنی – حفر چاه

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 62 بازدید

  چاه کنی مقنی گری

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 43 بازدید

  چاه کنی و حفاری چاه

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 41 بازدید

  حفاری چاه آب وفاضلاب، ارت

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 267 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 47 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 50 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 194 بازدید

  حفاری هرگونه چاه

  7 ماه قبل