مهندس جوان

بایگانی‌های چاه | مهندس جوان

 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 67 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 39 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید

  چاه کن حفر چاه مقنی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100 بازدید

  چاه کن مغنی حفرچاه کنی

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 35 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 35 بازدید

  چاه کن مغنی لایروبی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 164 بازدید

  چاه کن مقنی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید

  چاه کن و مغنی – حفر چاه

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20 بازدید

  چاه کنی مقنی گری

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید

  چاه کنی و حفاری چاه

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید

  حفاری چاه آب وفاضلاب، ارت

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 89 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 116 بازدید

  حفاری هرگونه چاه

  5 ماه قبل