مهندس جوان

بایگانی‌های سفت کاری | مهندس جوان

 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید

  **تخریب کلی جزئی**

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 52 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 52 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 59 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 52 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید

  اجرای اسکلت بتنی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 214 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 235 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 35 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 76 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید