مهندس جوان

بایگانی‌های حفاری | مهندس جوان

 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  اجاره دستگاه حفاری شمع

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 تومان

  اجاره کمپرسور باد دیزلی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  حفاری چاه

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  حفاری چاه عمیق

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  دستگاه حفاری

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  دستگاه حفاری چاه

  2 سال قبل