مهندس جوان

بایگانی‌های تخریب | مهندس جوان

 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید

  **تخریب کلی جزئی**

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 49 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 30 بازدید

  پیکور

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 41 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 63 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 30 بازدید

  تخریب ساختمان

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید

  تخریب ساختمان

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 25 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید

  تخریب ساختمان ایران تک

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 35 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید