مهندس جوان

بایگانی‌های جزوات و مقالات | مهندس جوان

دینامیک

دینامیک -حرکات راست خط، زاویه ای و منحنی الخط صفحه ای -حرکت نسبی -حرکت منحنی الخط در فضا -معادلات دینامیکی حرکت -کار و انرژی -اندازه حرکت وضربه -حرکت تحت تاثیر نیروی مرکزی -سینماتیک جسم صلب -سینتیک و دینامیک دانلود درس دینامیک

آشنایی با مهندسی برق

آشنایی با مهندسی برق -گرایش قدرت -گرایش الکترونیک -گرایش مخابرات -گرایش کنترل -سازمانهای مهندسی برق -استانداردهای مهندسی برق آشنایی با مهندسی برق

جزوه اصول حسابداری

جزوه اصول حسابداری -اصول مقدماتی حسابداری -اصول پذیرفته شده حسابداری -معادله حسابداری -عوامل حسابداری -فرایند حسابداری دانلود جزوه اصول حسابداری

جزوه نقشه برداری

جزوه نقشه برداری فهرست مطالب: -پیمایش -مثلث بندی -عملیات برداشت جزئیات -تقاطع -ترفیع -روش های اندازه گیری مساحت -نمونه سوالات دانلود جزوه نقشه برداری

جزوه درس شیمی تجزیه

سرفصل های درس شیمی تجزیه اهداف شیمی تجزیه آنالیز کمی تهیه نمونه آزماشگاهی تهیه محلول نمونه ها حذف مزاحمت ها درجه بندی انجام محاسبات و ادامه در پی دی اف دانلود جزوه درس شیمی تجزیه